Råvaror

Vi har även ett lager av väderlagrat virke. Väderlagrat, ett lustigt ord som innefattar hela stammar av framförallt ek. Andelen specialsågad ek för alla möjliga ändamål ökar stadigt i vår verksamhet. Det kan till exempel vara kölar till gamla skutor eller spant i specialform. Vid dessa specialbeställningar utnyttjar vi trädens krokighet för maximal användbarhet och styrka. Vi har även Sibirisk Lärk som virke vilket är väldigt populärt tack vare sina många fördelar.

Läs mer om sibirisk lärk här.

Skogen täcker 70 procent av Sverige, skogen som också är råvaran för vår industri. Volymen skog ökar sakta men säkert vilket beror på att tillväxten är högre än avverkningen. En av anledningarna till varför volymen skog ökar är att i det planteras två nya träd för varje som skördas. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till ca. 3,5 miljarder skogskubikmeter.

Råvaror timmerstockar