Råvaror

Vi har även ett lager av väderlagrat virke. Väderlagrat, ett lustigt ord som innefattar hela stammar av framförallt ek. Andelen specialsågad ek för alla möjliga ändamål ökar stadigt i vår verksamhet. Det kan till exempel vara kölar till gamla skutor eller spant i specialform. Vid dessa specialbeställningar utnyttjar vi trädens krokighet för maximal användbarhet och styrka. Vi har även Sibirisk Lärk som virke vilket är väldigt populärt. Läs mer om den sibiriska lärken här…

Råvaror timmerstockar