Sibirisk lärk av hög kvalitet

Sibirisk lärk (även kallat Larix sibirica) används i stor utsträckning i Stockholm som ytterpanel till fastigheter, som altanvirke eller till tak. Förmodligen för att den skapar ett naturligt utseende och åldras fantastiskt vackert med tiden. Den blir naturligt grå med tiden om man ej behandlar den vilket också kan vara ett alternativ. Man använder Sibirisk lärkträd som trall till altanen eller för att bygga trädäck med. Just för att den har hög slitstyrka och fasthet mot röta. Träet är nästintill självimpregnerad av naturens egna vätskor vilket är en fördel.

Tänk dock på att livslängden minskar om man låter den gå obehandlad. Även om den kan bli mer estetiskt tilltalande med den gråa färgen. Som ytterpanel på väggar eller som takpanel så är det enkelt för vattnet att rinna av. Vilket därmed ökar livslängden något eftersom den Sibiriska lärken ej suger åt sig mycket vatten.

Om man har Sibirisk lärk förvarat utomhus ska man helst täcka över det med någon form av presenning. Man ska även gärna fläkta det underifrån för att se till att det inte bildas något mögel. Trädet kan växa och bli upp till 40 meter när det får växa fritt. Trädet växer väldigt långsamt vilket innebär att densiteten väldigt hög, träet är alltså väldigt tungt.

Sibirisk lärk som snickarvirke

När man arbetar med Sibirisk lärk ska man tänka på att alltid förborra hålen man ska skruva i. Att också tänka på att se till så skruvhuvudet hamnar i höjd med träet och inte sjunka in i träet. Detta för att minska risken för att det ska uppstå sprickor i träet. Träets densitet är väldigt hög pga det långsamma växandet, tillsammans med de naturliga hartserna och syrorna. Tillsammans med den höga andelen kärnträ så ökar risken för att träet kan spricka något i kanter och änder. Detta motverkar man enkelt med att såga bort den lilla del som spricker på träet.

Vi på Testrum AB hjälper dig med ditt val av trä. Har du några frågor kring val av virke för just ditt bygge så är det bara att höra av dig. Vi finns i Stockholm och kan hjälpa dig som finns i hela Stockholmsområdet.

Sibiriska lärkens hållbarhet

En rysk studie från Kharuk (1961) undersökte 11 000 kraftledningsstolpar. Resultatet från studien visade på att användningstiden för lärkstolpar i jordkontakt var 15-32 år. Något som sticker ut från resultatet är att impregnerad furu och gran endast höll i 10-24 år. Detta i sig innebär att lärk av detta trädslag är mycket hållbart rent naturligt.

I organisk jord bryts den sibiriska lärken ner i en hastighet av ca. 0,5mm/år. Ek har en nedbrytningshastighet på 0,8mm/år och furu 1mm/år enligt Gorshins (1981) studie. Samtliga värden är för obehandlad kärnved. Viktigt att påpeka är att om träet inte är i marken ökas självklart användningstiden avsevärt sett till resultaten ovan.

Vill du köpa sibirisk lärk av hög kvalitet? Eller är du i behov av snickerivirke, läs mer om vårt snickerivirke här. Välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter här.

Träplankor av Sibirisk Lärk