Virkestorken

Nyligen sågat virke innehåller en stor mängd fritt vatten, mängden kan variera mellan cirka 25–30 procent som är fibermättnad av de flesta träslag. I vår 30 kubikmeter stora tork, kan vi torka virket till den fukthalt som behövs. Fukthalten är ofta olika för olika träslag och torkningen är en komplex process. Om du har speciella behov eller krav som berör detta så hör gärna av dig till oss för vidare information.

Virkestork